• شرایط سفارش ساخت محصول ناموجود :

جهت سفارش ساخت محصولات ناموجود ، ۵۰٪ از مبلغ حدودی تعیین شده توسط نیاکان به عنوان بیعانه دریافت و پس از ۷ تا ۱۰ روز کاری که سفارش آماده شد ، فاکتور براساس مظنه طلای روز تحویل ، محاسبه می شود و مابقی مبلغ ، دریافت و کالا تحویل می گردد.

• شرایط سفارش ساخت محصول با طرح اسم :

جهت سفارش ساخت محصول با طرح اسم ، ۵۰٪ از مبلغ حدودی تعیین شده توسط نیاکان به عنوان بیعانه دریافت می شود ، طی ۲-۳ روز طراحی صورت می گیرد سپس طرح خدمتتون ارسال خواهد شد و در صورت تایید طرح توسط شما (اگر نیاز به تغییر در طرح بود مجدد ۲-۳ روز زمان برای تغییرات نیاز هست) وارد مرحله ساخت می شویم ، مرحله ساخت حدود ۷ تا ۱۰ روز کاری زمانبر هست. فاکتور براساس مظنه طلای روز تحویل ، محاسبه می شود و مابقی مبلغ ، دریافت و کالا تحویل می گردد.